MÆRKESAGER


  • Øget valgfrihed og mindre bureaukrati. Kommunen er til for borgerne og ikke omvendt. Der skal  være klare regler og åbenhed omkring forbrug af offentlige midler (fx politikernes rejse- og repræsentationsudgifter).
  • Valgfrihed til forældre ift. hvordan de ønsker deres børn passet.
  • Uddannelsesmuligheder, der understøtter samfundets og virksomhedernes behov. Dimittendledigheden skal ned.
  • Vores nordjyske uddannelsesinstitutioner skal være et naturligt førstevalg for uddannelsessøgende.
  • At vi får flere statslige arbejdspladser udflyttet til region Nordjylland.
  • En ældrepolitik med med fokus på mennesket fremfor systemet. Og en organisering, der sikrer, at den enkelte borger møder flere gennemgående fagpersoner. Alle de dygtige fagpersoner, vi har, skal ikke druknes i papirarbejde, men bruge deres faglighed til det, de er bedst til. Det gælder fx pædagoger, ansatte i ældreplejen og sundhedssektoren. 
  • Både Aalborg og omegnsbyerne skal udvikle sig.
  • Håndtering af øget trafikbelastning i Gistrup ved trafik til og fra nyt sygehus. Støtte op omkring de gode initiativer, som lokale ildsjæle arbejder med, fx LKB og Gateway.