• At omegnsbyerne tænkes ind og tilgodeses i de samlede udviklingsplaner.
  • At lys, luft og grønne områder tænkes ind ved nybyggeri.
  • At vi skaber rammerne for bæredygtighed - fx muligheden for at lade elbiler ved etagebyggerier.
  • At vi balancerer nybyggeri med f.eks. antallet af parkeringspladser.
  • At vi skaber rum også til de svageste i samfundet.
  • Lokalt i Gistrup, hvor jeg bor skal der være fokus på at finde løsninger på den ekstra trafikale belastning, der kommer når sygehuset åbner. Allerede nu kan man oplevet at sidde i kø på vej ud af byen om morgenen. Ligeledes skal det være fokus på sikker skolevej for de elever, der cykler.
  • At Lundby Krat bevarer sit særkende og forbliver et rekrativt område for alle byens borgere.
  • Opbakning til de lokale ildsæle i Gistrup, der arbejder med projekter, som kommer hele byen til gode.