• At vi får flere statslige arbejdspladser udflyttet til region Nordjylland.
  • Et øget samarbejde og indsats for at få flere ledige dimittender i job.
  • At vi understøtter de uddannelsesområder, der efterspørges af virksomheder og andre aftagere.
  • At vi profilerer vores lokale og nordjyske uddannelsesinstitutioner, så de bliver det naturlige førstevalg for uddannelsessøgende.