• Øget valgfrihed – den enkelte borger (og pårørende) ved bedst, hvilke behov han/hun har.
  • Forældre skal  kunne vælge mellem kommunale og private pasningsordninger. Private pasningsordninger skal ikke diskrimineres.
  • At ældre medborgere får indflydelse på, hvornår de vil have hjælp og hvad de vil have hjælp til.
  • En organisering, der sikrer, at den enkelte borger møder flere gennemgående fagpersoner.
  • At eksempelvis pædagoger, sygeplejersker og alle de andre dygtige fagpersoner, vi har, ikke druknes i papirarbejde, men kan bruge deres faglighed til det, de er bedst til.
  • At undersøge om elementer fra den hollandske model for ældrepleje Buurtzorg kan blive et afsæt for forbedring af ældreplejen i Danmark.