Selvom skåltalerne står i kø, kan der være langt mellem snapsene. Politik er ikke en konkurrence om hvem, der kan lægge de flotteste billeder af makrelmadder på Facebook, træffe de hurtigste beslutninger eller holde de længste taler.

I min optik er en god politiker en person, som;

  • Tør stå på mål for sine beslutninger også selv om de ikke tilgodeser alle
  • Erkender, at politik også handler om tilvalg og fravalg
  • Kender sine styrker og begrænsninger, og står ved dem
  • Er garant for retning uanset hvilke vinde, der blæser 

Politik er det muliges kunst, og jeg har ikke løsningen på alle problemer og udfordringer. Men jeg går ind i politik med et ønske om mere ordentlighed, mere samarbejde og mere ansvarlighed. Og et ønske om at indfri ambitionerne i skåltalerne - også efter valget.

HJÆLP TIL DEM, DER HAR BEHOV

Ældre, børn, handicappede og personer med særlige behov skal sikres en værdig livskvalitet. Der skal være styr på ældreplejen, og borgerne skal mødes, som vi selv ønsker at blive mødt. Det vil sige med respekt, værdighed og omsorg. Og med muligheden for selv at vælge, hvad der er bedst for os. Fagpersonale skal kunne gøre det, de er bedst til. De skal ikke druknes i detailstyring eller kontrol. Ingen skal føle sig reduceret til en brik i et kommunalt puslespil.

EN ATTRAKTIV UDDANNELSESREGION

Hvis Aalborg og Nordjylland skal udvikle sig og være et godt sted at uddanne sig og arbejde, er det nødvendigt med et skarpt fokus på fortsat at sikre attraktive uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Det skylder vi både de unge, der uddanner sig, og de virksomheder og arbejdspladser, der efterspørger deres kompetencer. 

Aalborg og omegnsbyerne

Ikke kun Aalborg, men også omegnsbyerne skal udvikle sig og tænkes ind i den samlede udvikling. Det skal være attraktivt at bosætte sig både i og uden for Aalborg. Mange steder bygges der meget tæt, og boliger, der ligner masseproducerede samlebåndsboliger, skyder op. Vi skal have byer, hvor det er rart at leve og bo. Byer, der udvikler sig. Det gælder både Aalborg og omegnsbyerne.