EN ATTRAKTIV UDDANNELSESREGION

Hvis Aalborg og Nordjylland skal udvikle sig og være et godt sted at uddanne sig og arbejde, er det nødvendigt med et skarpt fokus på fortsat at sikre attraktive uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Det skylder vi både de unge, der uddanner sig, og de virksomheder og arbejdspladser, der efterspørger deres kompetencer. Klik for målsætninger 

HJÆLP TIL DEM, DER HAR BEHOV

Ældre, børn, handicappede og personer med særlige behov skal sikres en værdig livskvalitet. Der skal være styr på ældreplejen, og borgerne skal mødes, som vi selv ønsker at blive mødt. Det vil sige med respekt, værdighed og omsorg. Og med muligheden for selv at vælge, hvad der er bedst for os. Fagpersonale skal kunne gøre det, de er bedst til. De skal ikke druknes i detailstyring eller kontrol. Ingen skal føle sig reduceret til en brik i et kommunalt puslespil. Klik for målsætninger

AALBORG OG OMEGNSBYERNE

Ikke kun Aalborg, men også omegnsbyerne skal udvikle sig og tænkes ind i den samlede udvikling. Det skal være attraktivt at bosætte sig både i og uden for Aalborg. Mange steder bygges der meget tæt, og boliger, der ligner masseproducerede samlebåndsboliger, skyder op. Vi skal have byer, hvor det er rart at leve og bo. Byer, der udvikler sig. Det gælder både Aalborg og omegnsbyerne. Klik for målsætninger